Parteneriate

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti este membră a Asociaţiei Europene a Conservatoarelor (Association Européene de Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen) şi partener activ în promovarea proiectelor europene din domeniul învăţământului superior muzical.
 

Parteneriate în cadrul programului Erasmus:

Începând cu anul 2000 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a obţinut dreptul de a derula Programul Socrates/Erasmus şi a dezvoltat relaţii de parteneriat cu numeroase conservatoare şi universităţi de muzică europene. În prezent, în cadrul noii generații de programe ERASMUS +, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti a încheiat contracte inter-instituționale cu peste 50 de conservatoare, academii şi universităţi de muzică din Europa, iar acest proces este în desfășurare.
 

Parteneriate în cadrul programului CEEPUS:

Central European Exchange Program for University Studies este un program regional de mobilitati studenti/profesori care a fost promovat şi desfăşurat de UNMB începând cu anul 2004.
Programul CEEPUS este finanţat şi susţinut de guvernele ţărilor participante şi este coordonat de Ministerul Educaţiei din Austria. Reţelele CEEPUS pot fi promovate de cadre didactice şi sunt evaluate şi selectate la nivel naţional de Consiliul Naţional CEEPUS şi la nivel internaţional de Comisia Internaţională CEEPUS. Universitatea noastră a fost selectată în 2005-2006 cu proiectul “New Cooperation Initiatives in the Central European Professional Music Training” având până în prezent 14 parteneri.

Studenţii şi profesorii interesaţi de efectuarea unor mobilităţi în cadrul programului CEEPUS pot obţine informaţii de la coordonatorul proiectului, conf. univ.dr.Lucia Costinescu.
 

Proiectul FULBRIGHT:

În ultimii ani, Universitatea Naţională de Muzică s-a bucurat de prezenţa unor bursieri Fulbright care au desfăşurat programe de master, cercetare sau predare la specializările: dirijat orchestră, muzicologie, etnomuzicologie, instrumente de suflat şi percuţie.
 

Alte proiecte de cooperare mutuală în domeniul educaţiei şi cercetării muzicale:

  • Russia Project – “Europe through the eyes of Russians. Russia through the eyes of Europeans”
  • Euphony Central European Youth Orchestra – “Franz Liszt” Academy of Music Budapest
  • “International Week” – University of Music and Dramatic Arts Graz
  • “European Platform for Artistic Research in Music at the Faculty of Music of the University of the Arts in Belgrade”

 

Comments are closed.