Erasmus +

Biroul ERASMUS + s-a mutat in cladirea noua, etajul III


CALL Selecție granturi ERASMUS + anul academic 2022 – 2023


Upcoming master classes within the ERASMUS + Programme

VOXearlyMUS

 

 

Programul ERASMUS+, finanţat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, se desfăşoară în perioada 2021 – 2027.
Instituţiile europene de învăţământ superior care doresc să organizeze mobilităţi individuale (de studiu/plasament/predare şi formare profesională) şi să dezvolte partneriate strategice trebuie să deţină Charta ERASMUS pentru Învăţământ Superior (ECHE).
În martie 2021, Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti i s-a acordat acest document, ca urmare a aprobării dosarului de aplicaţie trimis la Comisia Europeană.
Un capitol semnificativ al aplicaţiei l-a constituit Declaraţia de Politică Europeană (EPS) – sinteză a strategiei de internaţionalizare a UNMB.


1. Detaliile privind structura programului, caracteristicile şi obiectivele ERASMUS + pot fi accesate consultând:

 

2. Parteneri

Procesul de semnare a acordurilor interinstitutionale (IIA) in cadrul noului program ERASMUS+ este în desfășurare, până în prezent înregistrându-se un număr de aproximativ 50 de parteneriate. Lista parteneri ERASMUS+

3. Activități ERASMUS:

KEY ACTION 103 Mobilităţi individuale: de studiu/plasament (pentru studenţi), de predare şi formare profesională (pentru cadre didactice şi personal administrativ) în instituții din țări membre UE.

KEY ACTION 107 Mobilităţi individuale: de studiu/plasament (pentru studenţi), de predare şi formare profesională (pentru cadre didactice şi personal administrativ) în instituții din țări non-UE.

 

Mobilităţi de studiu (Student Mobility Study – SMS)

 

Mobilităţi de plasament (Student Mobility Placement – SMP)

 

Mobilitaţi de predare cadre didactice (Staff Teaching Assignment – STA)

 

Mobilităţi de formare profesională pentru cadre didactice şi personal administrativ (Staff Training Mobility – STT)

 

KEY ACTION 2 – Parteneriate strategice în vederea inovării şi a schimbului de bune practici, cu ţări participante la program (Program Countries) şi cu parteneri din ţări non – UE (Partner Countries).
Cooperarea interuniversitară transaţională urmăreşte să dezvolte iniţiative care se adresează unora sau mai multor domenii de educaţie şi să promoveze inovaţia, schimbul de experienţă şi expertiză (know-how) între diferite tipuri de organizaţii implicate în procesul de educaţie muzicală sau în alte domenii relevante.

 

4. FEEDBACK

 

5. GALERIE FOTO

Comments are closed.